• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.1.C Vydatnost pramenů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílem je zjistit stav zdrojů podzemních vod - pramenů na území kraje. Vydatnost pramenů se hodnotí podle metodiky MZe (publikováno v tzv. Modré zprávě). Jedná se o vyhodnocení průběhu průměrné normalizované vydatnosti pramenů v hlásné síti na území kraje (tj. ve státní síi pozorovacích objektů podzemních vod,  která je tvořena vrty a prameny) v posledním dostupném roce ve srovnání s dlouhodobými hodnotami 1981–2010.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Správcem dat k indikátoru je ČHMÚ. Indikátor sestavuje a hodnotí pravidelně MZe.
Jednotka:
% (průměrná normalizovaná vydatnost pramenů ve srovnání s dlouhodobými hodnotami)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i