• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.3.1 Obecná míra nezaměstnanosti

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Vyjadřuje celkovou míru nezaměstnanosti a jako takový je považován za klíčový pro sociální pilíř udržitelného rozvoje.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor je definován jako podíl nezaměstnaných osob na pracovní síle ve věkové skupině 15–64 let.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1993
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat, OECD
Frekvence zjišťování dat:Čtvrtletně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): dle pohlaví, vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost (tj. 1 rok a více)
TISK
i