• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sekundárně hodnotí podíl udržitelného nakupování v rámci celého úřadu; zásadní podmínkou je zahrnutí celé samosprávy i přenesené správy, vč. příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Cílová hodnota – neklesající podíl zboží s ekoznačkou.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje podíl veškerého nakupovaného zboží s ekoznačkou (spotřebního materiálu i DHM) na krajském úřadu a v příspěvkových organizacích zřízených krajem.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu.
U tohoto indikátoru 3.1.B se kromě evidence nákupů zboží s ekoznačkou jedná o první fázi, tj. pouze na úrovni krajského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných krajem. K diskusi je vytvoření společného seznamu ekoznaček a správce tohoto seznamu tak, aby byla zajištěna aktuálnost a kontrola vhodnosti sledování; jedná se o nově nakupované zboží, nebudou hodnocena historická data.
Jednotka:
% (resp. Kč/Kč)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i