• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.C Používání recyklovaného papíru

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor poměrně dobře odpovídá na 2 otázky – jak je hospodařeno s papírem obecně (absolutní hodnota spotřeby papíru, kterou je možno sledovat samostatně, vč. např. hodnoty spotřeby na pracovníka) a jaký je podíl recyklovaného.
Cílová hodnota je 100 %

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor v sobě obsahuje jak absolutní spotřebu papíru na úrovni celého krajského úřadu, tak podíl recyklovaného. Současně souvisí s indikátorem 3.1.A – při obnově tiskáren a kopírek je potřeba uplatnit kritérium použitelnosti recykl. papíru.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu.
Sledování hodnoty indikátoru doporučujeme v absolutní hodnotě, sekundárně možno v procentech; absolutní hodnota umožní stanovit např. hodnotu indikátoru.
Jednotka:
% (resp. ks/ks)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i