• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor vystihuje zásadní segment udržitelného nakupování – s ohledem na dlouhou ekonomickou životnost tohoto zboží má velký vliv i na indikátor 3.3.B.
Cílová hodnota je 100 % spotřebičů v nejvyšší energetické třídě (dle druhu spotřebiče).
Poznámka: Připravované nařízení / směrnice EK (ekodesign) ve výhledu několika let upraví značení spotřebičů tak, aby se navrátila původní logika a odstranila inflace značení A+++.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje podíl elektrospotřebičů v nejvyšší energ. třídě na krajském úřadě a v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu.
Sledování v rámci účetního programu, resp. v jiném systému – např. pro sdružené nákupy; ideální příležitostí je sledování v rámci povinných revizí elektrospotřebičů, kde postačí v seznamu spotřebičů evidovat jejich energetickou třídu. Indikátor lze doplňkově sledovat podle druhů spotřebičů (dle zákona 299/201 Sb. o hospodaření s energií) a také v peněžní hodnotě.
Jednotka:
% (ks/ks)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i