v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

3.2.1 Vývoj příjmů osob ohrožených příjmovou chudobou

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazuje vývoj životní úrovně osob ohrožených příjmovou chudobou.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru: Index mediánu vyrovnaného (ekvalizovaného) příjmu osob, jejichž roční vyrovnaný disponibilní příjem je nižší než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku (tj. osob ohrožených příjmovou chudobou)
Jednotka: Index (meziroční)
Časová dostupnost dat (časová řada): Nový indikátor, lze zpětně propočítat od roku 2005.
Mezinárodní porovnatelnost: Eurostatem není běžně publikováno, k dispozici pouze z národních dat za ČR.
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i