• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.F Spotřeba tepla z CZT

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor významně poukazuje na míru závislosti na centrálním teple. Nelze z něho samotného však vyvozovat závěr, zda je dobrá vyšší nebo nižší hodnota, nutno hodnotit v kontextu ostatních energ. indikátorů.
Cílová hodnota: nelze stanovit

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru krajského úřadu, přísp. organizací kraje.
Je možné uplatnit dále podrobnější členění dle paliva v CZT - uhlí, LTO, ZP. Je možné sledovat i v GJ/rok, ale pro zajištění kompatibility s ostatními indikátory je nutno hodnotu přepočítat.
Jednotka:
MWh/rok
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i