• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.G Spotřeba PHM

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor je základním ukazatelem, který může být použit např. měrné spotřeby na pracovníka, ale s omezením. V měrném vyjádření na km má úřad možnost snižovat tuto hodnotu např. postupnou obnovou vozového parku a pořádáním kurzů šetrné jízdy pro zaměstnance (www.uspornajizda.cz/). Ukazatel je možné rozšířit na VHD, nicméně vhodné je toto sledovat odděleně od referentských vozů.
Cílová hodnota: klesající trend, každý rok musí být hodnota měrného ukazatele nižší než v roce předchozím a také absolutní spotřeba by měla být nižší

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Absolutní spotřeba PHM je sledována na úrovni krajského úřadu, příspěvkových a dalších organizací, tj. vč. komunální techniky. Význam má sledovat spotřebu PHM celkem a na ujetý km.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu, resp. příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Zjišťování je již dnes na krajském úřadě zavedeno, nejjednodušším způsobem je systém karet CCS, ale možné jsou i jiné varianty.  
Jednotka:
MWh a kWh/km
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i