• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota: všechny nové stavby v majetku kraje ve třídě A, rekonstruované alespoň třída B (u relevantních budov).
Pro budovy v kategorii A je doporučeno indikátor považovat za hlavní (pro budovy v majetku kraje).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Hodnocení provedeno v ks, přepočteno na podíl z celkového počtu relevantních budov v majetku kraje (vyjádřený v %)
Poznámka ke zdroji dat:
Odbor výstavby, stavební odbor – majetek kraje
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i