• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.4.2 Pocit diskriminace

Poskytovatel indikátoru: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor zachycuje podíl osob, které mají subjektivní pocit diskriminace na základě barvy pleti nebo rasy, národnosti, náboženství, jazyka, etnické skupiny, věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení a jiného důvodu

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Subjektivní pocit příslušnosti k diskriminované skupině
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2002
Mezinárodní porovnatelnost:
V rámci šetření European Social Survey
Frekvence zjišťování dat:Jednou za dva roky
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle barvy pleti nebo rasy, národnosti, náboženství, jazyka, etnické skupiny, věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení a jiného důvodu
TISK
i