• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota: pravidelně revidovaný předpis s doložitelným dopadem v praxi – tj. nová výstavba a rekonstrukce na majetku kraje jsou prováděny v souladu s principy UR (viz např. MA21 ve stavebnictví) a v zadávací dokumentaci pro výstavbu a rekonstrukce jsou tyto parametry vždy uplatněny, ve výjimečných případech je zdůvodněno proč nebylo možné je uplatnit.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Odbor správy majetku a investic.
Ze zákona vyplývá pro novou výstavbu nutnost dosažení parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou (ve lhůtách a za podmínek daných zákonem o hospodaření energií). Parametry stanovené pro budovy s téměř nulovou spotřebou jsou aktuálně velmi benevolentní, proto by tento vnitřní předpis měl stanovit parametry na úrovni pasivního domu a s vyšším podílem využití obnovitelné energie a přírodních materiálů jak pro novou výstavbu, tak pro renovace. Dále doporučujeme stanovit jako podmínku procentuální využití recyklovaných stavebních materiálů a výrobků. Předpis by mohl zahrnovat i požadavky na audit před rekonstrukcí nebo demolicí s cílem zmapování a maximálního dalšího využití a recyklace existujících materiálů a součástí staveb.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i