• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.1.D Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení zvyšování komfortu VHD.
Cílová hodnota – žádoucí je postupný růst hodnoty indikátoru až do hodnoty 100 % (= ideální stav)

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje počet a výkon nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku zajišťující obsluhu v rámci kraje.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu – odbor dopravy, koordinátor, IDS, dopravci ve veřejné dopravě
Analýza využití vozidel v provozu
Jednotka:
% (podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných krajem u dopravců - VHD - železnice i autobusy, účelové spoje, např. školní, ad.)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i