• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení systémové obsluhy veřejnou dopravou.
Cílová hodnota – postupné rozšiřování nabídky spojení

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje dva parametry:

a) % podíl obcí se základní nabídkou dopravní obslužnosti VHD - nejméně 6 párových spojů v pracovní dny a nejméně 3 párové spoje v sobotu a neděli

b) % podíl obcí s vysokou nabídkou dopravní obslužnosti VHD - minimální interval 60 min ve špičce pracovních dnů a 120 min v sedle vč. víkendů
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu, výkaznictví dopravců, koordinátor IDS, Analýza jízdních řádů
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i