• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.2.C Mobilita a místní přeprava cestujících

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Hodnocení, jak občané využívají environmentálně šetrné druhy dopravy.
Cílová hodnota – pokles podílu IAD, růst podílu veřejné, pěší a cyklistické dopravy.
Indikátor se hodnotí pouze tehdy, je-li k dispozici reprezentativní průzkum dopravního chování.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje dopravní chování obyvatel
Poznámka ke zdroji dat:
Reprezentativní dotazníkový výzkum, šetření přes mobilní operátory, apod.
Jednotka:
modal split, příp. počet každodenních cest, počet hodin (čas strávený cestováním), druh cesty a druh dopravy, celková průměrná denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsob dopravy aj.
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i