• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.2.D Strategie nebo koncepce dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení, zda kraj strategicky řeší problematiku dopravy a mobility (např. dopravní koncepcí, strategií) se zohledněním principů udržitelné mobility.
Cílová hodnota – realizace koncepce, strategie či obdobného strategického dokumentu (binární kritérium ano/ne)

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje komplexnost řešení mobility v kraji.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Existence koncepce, strategie či jiného strategického dokumentu.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: Dle doby platnosti dokumentu
TISK
i