• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.4.C Odstranění krizových nehodových míst

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení iniciativy městské části a správce komunikací při řešení krizových míst.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje reakci správců komunikací při řešení krizových míst dopravních nehod.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části resp. příslušných správců komunikací; projektová dokumentace.
Informace lze získat buď od TSK, nebo ze specializovaných portálů - např. INFOBESI.
Jednotka:
% (podíl odstraněných nehodových míst z celk. počtu identifikovaných nehodových míst)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i