• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Analýza, zda je problematika negativních vlivů dopravy reflektována ve strategických dokumentech kraje a jsou realizována opatření k jejich snížení.
Cílová hodnota – realizace opatření a kvalitativní popis kroků směřujících k jejich naplnění

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, zda a jakým způsobem kraj naplňuje opatření ve zpracovaných strategických dokumentech, včetně hlukových akčních plánů a PZKO.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje, popis systémů.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: Dle strategických dokumentů
TISK
i