• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v městské části

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Nelze vyjádřit číselně.
Základní indikátor UR definující vzájemný vztah zdraví obyvatel, zdravotních a souvisejících služeb a politiky městské části.
Cílová hodnota není stanovena.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Metoda zjišťování: podkladem je vyhodnocení indikátorů zdravotního stavu obyvatel městské části, případně statutárního města, aktivní zjišťování potřeb, údaje ze zdravotní a sociální komise ad. Městská část při verbálním popisu dokládá konkrétní příklady řešení problémů.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i