• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy na úrovni kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Nelze vyjádřit číselně
Základní indikátor UR definující vzájemný vztah zdraví obyvatel, zdravotních a souvisejících služeb a politiky na úrovni kraje.
Cílová hodnota není stanovena.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Metoda zjišťování: podkladem je vyhodnocení indikátorů zdravotního stavu obyvatel kraje, aktivní zjišťování potřeb, vlastní šetření a studie, údaje ze zdravotní a sociální komise ad. Kraj při verbálním popisu dokládá, zda a jak pracuje s uvedenými analytickými podklady a konkrétní výstupy této práce, tj. příklady řešení problémů.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i