• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota není stanovena.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Městská část podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti podpory zdraví – např. kvalifikace pracovníků, kurzy a školení atd.
Jednotka:
Bez jednotky (event. počet akcí, počet účastníků apod.)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i