• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor vyjadřuje převod strategického plánování do konkrétních realizací, proto je klíčový.
Ideálně též indikovat počet subjektů a partnerských organizací zapojených do preventivních aktivit (případně počet či odhadovaný počet zúčastněných osob při preventivních akcích).
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
K dispozici na webových stránkách kraje a spolupracujících subjektů
Jednotka:
počet akcí
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i