• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.B Infrastruktura pro aktivní mobilitu a fyzickou aktivitu a její podpora

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Pozitivní vliv aktivního životního stylu, aktivní mobility a pohybových volnočasových aktivit a sportu pro zdravotní stav a celoživotní vývoj osobnosti člověka je zásadní a objektivně prokázaný.
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Kraj prokazuje míru a formu podpory pro aktivní mobilitu a pohybové aktivity v rámci kraje, např. finanční (investice) a jinou podporu (záštita apod.).
Poznámka: nejedná se pouze o přímou podporu organizovaných sportovních akcí.
Jednotka:
počet aktivit/programů/akcí na podporu aktivní mobility a volnočasového pohybu, vyčíslení finanční podpory + verbální popis.
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i