• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.C Činnosti MAS věnované aktivnímu stárnutí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Vychází  z  potřeby prodloužení zdravé délky života, dobrého funkčního stavu a z prevence disability.  Vyjadřuje převod strategického plánování do konkrétních realizací.

Lze číselně vyjádřit.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Počet akcí pro seniory /počet účastníků ve významných organizacích, zajištujících péči o seniory v území MAS.
Jednotka:
počet akcí, počet účastníků
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i