• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.D Počet akcí na podporu nekouření a nekuřáckého prostředí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Protikuřácké aktivity zprostředkované MAS, či dalšími organizacemi, které se konají na území MAS, jejichž záměrem je  osvěta veřejnosti s cílem ochránit zdraví aktivních i pasivních kuřáků. 

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
MAS podporuje nekuřácké prostředí a má přehled o akcích a kampaních na podporu nekouření.

Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i