• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor je zaměřený na monitorování aspektů komunitní práce v oblasti zdraví.
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
MAS spolupracuje s podnikatelskou sférou a zaměstnavateli v oblasti podpory zdraví – společné akce, účast v komisích, péče o zaměstnance ad.
Verbální popis.
Jednotka:
Bez jednotky (event. počet akcí apod.)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i