• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazatel sociálního a sociálně zdravotního klimatu v městské části, resp. městě. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Policie České republiky, lokální sociální služby. Hodnocení trendu od posledního zjištění + odborná interpretace
Jednotka:
Počet zemřelých
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i