• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.H Vývoj počtu uživatelů drog a závislých na alkoholu v území MAS

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazatel sociálního a sociálně zdravotního klimatu v území MAS.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdrojem dat jsou sociální služby, K-centra, další relevantní organizace, případně policie ČR.   Popis dat: kvalifikovaný odhad trendu vývoje počtu uživatelů drog a závislých na alkoholu v území MAS pracovníky sociálních služeb či jiných relevantních organizací doprovozený kvalitativním popisem situace. Vhodná je odborná interpretace. 
Jednotka:
počet zemřelých
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i