v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

52 Počet dojíždějících za prací ze Středočeského kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Počet osob dojíždějících do zaměstnání v Praze ze Středočeského kraje
Poznámka ke zdroji dat: ČSÚ
Jednotka: tis. osob
TISK
i