• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

52 Počet dojíždějících za prací ze Středočeského kraje

základní informace

Popis dat: Počet osob dojíždějících do zaměstnání v Praze ze Středočeského kraje
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ
Jednotka:
tis. osob
TISK
i