• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Této části by kraj měl věnovat pozornost, protože může prokázat vlastní roli v oblasti podnikání, zaměstnanosti a struktury místní ekonomiky ve svém území

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje nástroje pro podporu zaměstnanosti a podnikání v rámci kraje, např. existenci a činnost krajských agentur pro podporu zaměstnanosti a podnikání, dotační programy pro podporu podnikání apod.
Poznámka ke zdroji dat:
Data a strategické dokumenty kraje případně relevantních agentur
Údaje a podklady k tomuto indikátoru by měl kraj sledovat sám z hlediska vlastní iniciativy a využití možností
Jednotka:
bez jednotky - popisné vyjádření, deskripce
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i