• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Způsoby realizace a zavádění společných stanovisek do praxe (např. schválení zastupitelstvem, komunikace s konkrétním odborem či oddělením dané městské části)

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Způsoby realizace a zavádění společných stanovisek do praxe (např. schválení zastupitelstvem, komunikace s konkrétním odborem či oddělením dané městské části)
Jednotka:
Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i