• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.2.A Spolupráce s místními podniky v kraji

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Význam indikátoru spočívá v doložení činnosti kraje z hlediska jeho možné role jako aktivního koordinátora socioekonomických aktivit v území. Kraj by měl průběžně a korektně komunikovat s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů zejména v oblasti životního prostředí

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Zápisy ze společných jednání a jejich vyhodnocení
Jednotka:
bez jednotky - popisné vyjádření, deskripce
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i