v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 

základní informace

Poznámka ke zdroji dat: Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Jednotka: Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i