• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky)

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Jednotka:
Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i