• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

63 Rozloha parkových ploch

základní informace

Popis dat: (ha)
Poznámka ke zdroji dat:
ÚRM
Jednotka:
ha
TISK
i