• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

66 Výměra ploch zeleně na obyvatele

základní informace

Popis dat: Celková výměra ploch zeleně (lesy, izolační zeleň, louky, parky, historické zahrady, zeleň městská a krajinná) dle průzkumu Stavu vyuţití ploch UAP na obyvatele (m2/obyv)
Poznámka ke zdroji dat:
URM
Jednotka:
m2/obyv
TISK
i