• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

69 Podíl ploch ZCFIÚ na celkové rozloze

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze (%)
Poznámka ke zdroji dat:
URM
Jednotka:
%
TISK
i