• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných městskou částí, případně statutárním městem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení existence studijních opor pro žáky a učitele v oblasti UR jako prostředků pro snazší implementaci principů UR.
Cílová hodnota – využívání databází vhodných materiálů s dostatečným pokrytím všech témat UR. Využívání dalších didaktických materiálů podporovaných městskou částí či statutárním městem.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje existenci vhodné veřejně dostupné databáze didaktických materiálů podporovaných městskou částí či statutárním městem, která poskytuje studijní opory pro žáky a vyučující, nebo jiný systém podpory škol ve využívání databází s didaktickými materiály vztahujícími se k VUR (české i zahraniční databáze). Dále sleduje, zda městská část iniciuje tvorbu didaktických materiálů, které poskytuje školám pro rozvoj VUR (např. tematicky laděné tištěné publikace, výukové sady pro praktické činnosti).
Poznámka ke zdroji dat:
Data provozovatele databáze.
Analýza využívaných databází a didaktických materiálů s reflexí dostatečnosti pokrytí důležitých témat UR.
Jednotka:
Počet přístupů do databáze z unikátních IP adres nebo počet výpůjček nebo počet darovaných kusů materiálů fyzických (např. tištěných)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i