• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení podpory ve vytváření sítí mezi účastníky neformálního vzdělávání a dalšími subjekty jako prostředek pro efektivnější vzdělávání v tématech UR (např. výběr konkrétních témat vzdělávacích programů, vytváření konsorcií pro možnost tvorby komplexnějších vzdělávacích programů, vzájemná informovanost).
Cílová hodnota – není stanovena

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jakým způsobem podporuje kraj vznik sítí NNO, občansky prospěšných společností a dalších subjektů, které přispívají ke VUR.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Stručný popis principu činnosti sítě (např. dělení témat vzdělávání, aby nedocházelo k zaměření se pouze jedním směrem UR, vytváření konsorcií pro možnost žádat o podporu komplexnějších programů, vzájemná informovanost) subjektů zapojených v rámci „sítě“ a stručný popis podpory ze strany kraje (prostory, webové platformy, odborná pomoc, koncepční podpora).
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i