• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.A Strategické dokumenty kraje pro VUR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení přípravy strategie/koncepce kraje v oblasti vzdělávání, která má být prostředkem pro systematické a efektivní vzdělávání v oblasti UR v regionu.
Cílová hodnota – existence strategie/koncepce VUR nebo strategie/koncepce vzdělávání zahrnující VUR na úrovni kraje a způsob jejího vyhodnocování

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak kraj koncepčně zajišťuje VUR v regionu.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Systematická koncepční činnost v oblasti VUR v rámci kraje – monitoring a vyhodnocování potřeb v oblasti vzdělávání, strategie/koncepce VUR nebo strategie/koncepce vzdělávání se zahrnutím VUR.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 až 3 roky
TISK
i