• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.B Odborná podpora pro obce a občany z hlediska naplňování principů UR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení odborné podpory kraje pro obce a občany jako prostředku pro naplňování myšlenek UR prosazovaných na úrovni kraje.
Cílová hodnota – alespoň jeden druh odborné podpory pro obce a občany snadno dostupný všem cílovým skupinám, který pokrývá témata UR důležitá pro kraj.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje jakou odbornou podporu (např. poradny, linky pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje, FAQ na webových stránkách kraje) poskytuje kraj občanům v oblasti témat UR.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Analýza podpory obcím a občanům, včetně stručného popisu funkce podpory; zjišťování zájmu obcí a občanů o tuto odbornou podporu.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i