• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení přípravy strategie městské části, případně podíl městské části na přípravě strategie na úrovni statutárního města v oblasti vzdělávání jako prostředku pro systematické a efektivní vzdělávání v oblasti UR.

Cílová hodnota – existence strategie VUR na úrovni městské části, případně statutárního města, a způsob jejího vyhodnocování.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jak městská část zajišťuje přípravu systematické práce v oblasti VUR.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části.
Analýza dokumentů systematické činnosti v oblasti VUR v rámci městské části, případně statutárního města – monitoring a vyhodnocování potřeb v oblasti vzdělávání, strategie VUR v dalším období.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 až 3 roky
TISK
i