• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.A VUR ve strategii MAS

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení zařazení VUR do strategie jako prostředek pro systematické a efektivní vzdělávání v oblasti UR.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jak MAS plánuje přípravu systematické práce v oblasti VUR.

Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS
Analýza zařazení VUR do strategie MAS (prioritní osy, cíle, opatření apod. )
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x za 2 až 3 roky
TISK
i