• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany kraje)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje povědomí kraje o rostoucím významu kulturních a kreativních odvětví pro ekonomiku s přidanou hodnotou v obcích i krajích.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zohlednění kulturních a kreativních odvětví (hudební a filmový průmysl, knihy a tisk, design, architektura apod.) v rámci nástrojů podpory podnikání (granty, čerpání dotací z EU za tímto účelem, nefinanční podpora jako např. zvýhodněné pronájmy, mediální a společenská podpora atd.).
Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i