• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zjištění, kolik financí plyne na granty a dotace dostupné i pro nezávislé jiné subjekty

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Uveďte soutěžní výdaje na granty a dotace v horizontu posledních 3 let. Má kraj vedle toho další programy podpory, např. dotace na činnost nezávislých subjektů? Mají v rozpočtu kraje samostatnou položku?
Jednotka:
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i