• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované krajem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor dokládá schopnost hledání nových příležitostí a „nesetrvačného“ proaktivního přístupu ke kultuře.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor zkoumá schopnost kraje vyhodnotit tzv. bílá místa, zapomenuté tradice, potenciál kultury, talenty a/nebo i schopnost reagovat na potřeby občanů a aktivně přispět k posílení různorodosti kulturní nabídky v regionu.
Poznámka ke zdroji dat:
Příklady nových kulturních aktivit iniciovaných (ne nutně realizovaných) krajem s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě.
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i