• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor ukazuje na takové kulturní aktivity, které mají zahraniční přesah, nejsou pouze lokální a mají potenciál obstát v konkurenci. Co je lokální, může se stát národním i globálním.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje účast kulturních organizací na nadregionálních a zahraničních projektech.
Poznámka ke zdroji dat:
Konkrétní příklady účasti místních umělců a skupin, odborných pracovníků na přehlídkách, festivalech, výstavách, veletrzích, rezidenčních pobytech apod. (výjezdy místních do zahraničí). Příležitosti zahraničních umělců a souborů prezentovat se v regionu (hostování zahraničních subjektů v regionu).
Jednotka:
Verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i