• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje povědomí městské části o progresivních trendech využití kultury a kulturních a kreativních průmyslů v rozvoji území. Jedná se např. o využití „kulturou taženého rozvoje" při revitalizaci brownfields atd. (Culture led development).

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Příklady dobré praxe z vlastního města
Jednotka:
Bez jednotky - verbální vyjádření
TISK
i