• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.4.B Příklady dobré praxe - participace občanů na projednávání záměrů podporovaných MAS týkající se vzhledu území

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor mapuje možnosti občanů uplatňovat podněty a účastnit se projednávání záměrů podporovaných MAS v oblasti vzhledu území, projednávání investičních záměrů MAS  atd. Indikátor tak vyjadřuje možnosti účasti i účast občanů na vytváření podoby území, ve kterém lze předpokládat, že se jim bude i dobře žít, pokud budou zohledněny jejich zájmy a potřeby.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Uveďte konkrétní příklady zapojování občanů do veřejné diskuze, např. kampaně, diskuze s odborníky (i v místních médiích). Příklady řešení požadavků občanských iniciativ, které např. brání některým záměrům obcí v území MAS.
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x za 2-3 roky
TISK
i