• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.C Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení komunitní politiky kraje pro odstraňování bariér mezi různými skupinami obyvatel v regionu jako prostředek pro zvýšení sociální soudržnosti.
Cílová hodnota – není stanovena.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jak komunitní politika kraje přispívá k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními skupinami lidí v regionu.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Analýza nabídky prostoru na různých typech akcí a programů pro spojování (síťování) různých skupin obyvatel v regionu (např. děti – senioři, zdravá populace – handicapovaní, místní obyvatelé - cizinci).
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i