• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Úspora emisí CO2 - po sektorech odvozená od dosažených úspor t/rok

základní informace

TISK
i