• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

budovy – Emise C02 tepla/chladu (Emise CO2 [t]/ emise v ekvivalentech CO2[t])

základní informace

TISK
i